81 Gratia I.O.O.F.

 

 

 


                    
EFTERÅR 2016
SEPTEMBER 2016
14.19.00Arbejdsmøde i O. KK.
23 /25.Venskabsbesøg i rebekkaloge nr. 102 Constantia.
28.19.00Arbejdsmøde i O. Indvielse. Gæster. LK.
 OKTOBER 2016
10.Besøg i nr. 74 Anne Hardenberg. Stiftelsesfest. KK.
12.19.00Arbejdsmøde i O. Tildeling af 40 års HT. Gæster. LK.
26.19.00Arbejdsmøde i O. Budget fremlæggelse. 
Tildeling af 25 og 40 års HT. Gæster. LK.
NOVEMBER  2016
02.Besøg i nr.10 Birgitte Gjøe.Tildeling af 25 og 40 års HT. LK. 
09.19.00Arbejdsmøde i O.
Ref. fra Distriksudvalgsmøde og Storlogemøde.
Vedtagelse af budget. KK.
23.Besøg i nr. 56 Clementia, Stege. Eget møde er flyttet.
Tildeling af Sandhedsgard. LK.
DECEMBER  2016
14.19.00Arbejdsmøde i O. Julestemning. KK.

FORÅR 2017
JANUAR 2017
01.14.00Nytårsoge. nr. 81 Gratia administrerer. KK.
11.19.00Arbejdsmøde i O. Årspasord. Mindes Thomas Wildey.
1. nomination. KK.
12.19.00 Foredrag. En rejse i Odd Fellow Ordenen
ved brødre fra nr. 45 Enrico Dalgas. KK.
25.19.00Arbejdsmøde i O. 2. nomination.
Tildeling af Sandhedsgrad. Gæster. KK.
FEBRUAR 2017
08.19.00Arbejdsmøde i O. KK.
Evt. valg. Nyeste søstres aften. KK.
22.19.00Arbejdsmøde i O.  Fremlæggelse og godkendelse af budget. KK.
MARTS 2017
08.19.00Arbejdsmøde i O. KK.
22.19.00Arbejdsmøde i O. Mindes Schuyler Colfax.
Tildeling af Venskabsgrad. Gæster. LK.
29.19.00Arbejdsmøde i O. Installation. LK.
APRIL 2017
12.Mødet er aflyst.
26.19.00Arbejdsmøde i O. Odd Fellow Ordenens stiftelsesdag.
Nedsættelse af udvalg.
Ref. fra distriktsudvalgsmøde.
Tildeling af eksmesterstjerne. LK.
MAJ 2017
10.19.00Arbejdsmøde i O. KK.
17.Sommertræf.