81 Gratia I.O.O.F.

 

 

Hvordan bliver jeg Odd Fellow?

Kunne du tænke dig at blive en del af denne landsdækkende - og verdens- omspændende organisation - er der en speciel fremgangsmåde, som gælder for alle: Da Odd Fellow Ordenen ikke kan betragtes som en forening, som man blot melder sig ind i, har du brug for en forslagsstiller. Hvis du kender en Odd Fellowsøster fra Næstved eller fra en anden by, kan du bede hende være din forslagsstiller, og rette henvendelse til vor loge nr. 81 Gratia, Næstved.

Kender du ingen Odd Fellows, eller ønsker du direkte kontakt til vor loge, kan du skrive til en af de anførte embedsmænd, som herefter vil tage kontakt til dig for at fortælle mere om Odd Fellow Ordenen og udlevere en oplysningspjece om Ordenen.

Er dit ønske herefter at blive indviet i søsterloge nr. 81 Gratia, udpeger vi en forslagsstiller blandt vore søstre, og hun vil kontakte dig for en mere indgående samtale. Herefter er der basis for at indsende en ansøgning om optagelse i Odd Fellow Ordenen.

For at blive indviet i Ordenen skal du være myndig og have et godt omdømme samt ordnede økonomiske forhold. Er du gift eller lever i fast forhold skal din ægtefælle/samlever give sit samtykke.

Ansøgningen vil blive behandlet i overensstemmelse med de givne retningslinier, og der må påregnes ventetid, da indvielse af nye søstre kun finder sted få gange om året.

Årskontingent for et medlemskab i Gratia udgør p.t. kr. 2500,00, der betales kvartalsvis i fire lige store rater. Endvidere betales et gebyr for optagelse og senere for tildeling af Ordenens 3 grader.
Hertil kommer betaling for traktementet ved hvert logemøde.

Gratia er én af Ordenens 2 søsterloger i Næstved. Vi er 60 medlemmer - søstre - fra Næstved og omegn.

Odd Fellow Ordenens idegrundlag og mål er beskrevet i en særlig oplysningspjece, som kan udleveres til interesserede. Dette idegrundlag arbejdes der efter i alle loger og således også i Gratia. Ordenens hovedmål har et etisk og humanitært sigte. Herigennem tilstræber Ordenen og logerne at give medlemmerne en etisk livsholdning, som de kan tage med sig ud i hverdagen.