81 Gratia I.O.O.F.

 

 

Gratias historie

Den 17. april 1993 blev Rebekkaloge nr. 81 Gratia institueret i Næstved. Men forud for denne begivenhed var gået flere års forberedelser.

Allerede i begyndelsen af 1991 blev der i vor moderloge nr. 10 Birgitte Gjøe,tænkt på at danne en Rebekkaloge mere i Næstved. Der var på det tidspunkt 147 søstre i logen. Flere af søstrene blev grebet af ideen om dannelsen af en forening med henblik på en kommende Rebekkaloge mere i Næstved.

Inden foreningens start blev der ført forhandlinger med broderlogerne nr. 12 Herluf Trolle og nr. 107 Suså´s brødre om lov til at benytte logebygningningen til at holde møder i. Logens brødre var meget imødekommende og positivt indstillet på at få endnu en loge i bygningen.

Men foreningen skulle have et navn. Efter flere forslag blev man hurtigt enige om navnet Gratia. 23 søstre søgte Storlogen om tilladelse til dannelse af en Rebekkaforening i Næstved den 16.maj 1991.To år efter den 17. april 1993 så Rebekkaloge nr. 81 Gratia dagens lys. I de to år blev alt hvad en loge skal bruge skabt af en entusiastisk kreds. Der kræves meget før en loge kan fungere optimalt såvel af effekter som en sund økonomi. Samtidig skulle alle lære hinanden godt at kende, skabe en grobund for et fællesskab som skulle danne grundlaget for trivslen og det fremtidige arbejde.

6 søstre ansøgte Storlogen om fribrevet og den 17.april 1993 blev logen i institueret med et antal af 40 medlemmer.

Dengang som nu yder logerne i Næstved en stor humanitær indsats i lokalområdet. Logerne har et fælles Julekoncertudvalg, som hvert år arrangerer julekoncert. Overskuddet går til støtte for lokalt trængende.
Gratia besøger ca. 6 gange årligt Ældrecentret, Symfonien. Søstrene laver kaffebord med hjemmbag og underholdning med bl.a. historier, fortællinger og fællessang.
Ved forskellige initiativer samles penge ind til humanitært arbejde.

Uden fortid - ingen nutid og slet ingen fremtid. Søsterloge nr. 81 Gratia, som det i dag hedder, bygger videre på det grundlag hvorpå det hele begyndte, men med en tilgang af nye søstre tilføjes nye tanker og ideer som gør logen og Odd Fellow Ordenen til en levende og fremadrettet organisation med rod til fortiden.

Donationer 2013: 

Frelsens Hær                            kr. 1000

De Blindes Jul                          kr.   500

Home - start Familiekontakt   kr. 1000

I forbindelse med Gratias´s 20 års stiftelsesdag blev følgende donationer uddelt:

Grøndlandsfonden                    kr. 6000

Omsorgsgruppe og for Næstved og omegn kr. 2000. Det er en gruppe af frivillige som varetager omsorg for børn og unge, der har mistet en forælder eller andet nærtstående familiemedlem, gruppen eksisterer på basis af legater og fonde.