81 Gratia I.O.O.F.

 

 

 

VALGTE EMBEDSMÆND 2015 - 2017

Overmester:
Annakarin Hjort                                                                                    Galaksevej 32
4700 Næstved
Tlf.: 2266 8686
e-mail: akh@tobehappy.dk

Undermester:
Susanne Hansen
Fodbygårdsvej 68
4700 Næstved
Tlf.: 5573 3291 / 4098 3294 
e-mail: sus020hans@mail.stofanet.dk

Sekretær:                                                                                       
Annette Røhmer Jensen
Kildegårdsvej 21
4684 Holmegård
Tlf.: 5554 6228 / 3049 6228
e-mail: rohmer@post12.tele.dk

Kasserer:
Lene Pedersen
Ane Mariesvej 17
4750 Lundby
Tlf.: 2099 7134
e-mail: leneranthe@live.dk
 

Skatmester:
Marianne Bak Christensen
Kagstrupvej 2
4160 Herlufmagle
Tlf.: 2149 9557
e-mail: mb@farmtech.dk

Fungerende Exmester:
Grete Sofie Hansen
Hjulebækvej 30
4160 Herlufmagle
Tlf.: 5554 6592 / 2214 0145
e.mail: gsh4160@hotmail.com