80 Iris I.O.O.F.

Hvordan bliver jeg Odd Fellow?

Kunne du tænke dig at blive en del af denne landsdækkende og verdensomspændende organisation - er der en speciel fremgangsmåde, som gælder for alle:

Da Odd Fellow Ordenen ikke kan betragtes som en forening, som man blot melder sig ind i, har du brug for en forslagsstiller. Hvis du kender en Odd Fellowsøster fra Skælskør eller fra en anden by, kan du bede hende være din forslagsstiller, som retter henvendelse til vor loge nr. 80 Iris i Skælskør.

Kender du ingen Odd Fellows, eller ønsker du direkte kontakt til vor loge, kan du kontakte logens overmester, som herefter vil tage kontakt til dig for at fortælle mere om Odd Fellow Ordenen og udlevere en oplysningspjece on Ordenen.

Er det dit ønske herefter at blive indviet i Søsterloge nr. 80 Iris, udpeges en forslagsstiller blandt vore søstre, og hun vil kontakte dig for en mere indgående samtale.

For at blive medlem af Ordenen skal du være myndig og have et godt omdømme samt ordnede økonomiske forhold. Er du gift skal din ægtefælle/samlever give sit samtykke.

Et eventuelt medlemsskab vil blive behandlet i overensstemmelse med de givne retningslinier, og der må påregnes ventetid, da indvielse af nye søstre kun finder sted få gange om året.