80 Iris I.O.O.F.

Embedsmændene

Overmester:
Marianne Nielsen
Baunevej 37
4230 Skælskør
tlf. 58 19 00 48 / 21 69 89 93
e-mail: marianne@fogt.dk

Undermester:
Hanna Pedersen
Skolevangen 1
4230 Skælskør
tlf. 58 19 65 75 / 24 66 40 02
e-mail: hannapedersen@hotmail.com

Sekretær:
Lissy Gaardbo
Østre Strand 13
4230 Skælskør
tlf. 58 19 20 60 / 31 72 21 61
e-mail: agaardbo@privat.dk

Kasserer:
Lone Arlø Hansen
Næstved Landevej 404
4261 Dalmose
tlf. 58 18 93 85 / 22 98 93 85
e-mail: lone.arloe@c.dk

Skatmester:
Emma Skov
Rørsangervej 2
4230 Skælskør
tlf. 58 19 66 23 / 22 27 08 76
e-mail: skovemma@live.dk

Fungerende eksmester:
Anne-Lise Nielsen
Hesselhaven 6
4230 Skælskør
tlf. 58 16 12 70 / 41 59 03 97
e-mail: annlisni@yahoo.dk