Søsterloge 79 Duen, Sorø
Odd Fellow Ordenen | Distrikt 4 - Sydvestsjælland | Matriarklejr nr. 4 Miriam Kontakt webmaster   

Mødekalender 1. halvår 2017

1. januar 2017
Kl. 11.30 Nytårsloge med pårørende 
fælles med Broderloge nr. 66 Sorana
nr. 66 Sorana arrangerer.

03. januar 2017
Kl. 19.00 i O – Arbejdsmøde
Indvielse
Påklædning lang kjole.


17. januar 2017
Kl. 19.00 i O. – Arbejdsmøde                                                    
1. nomination af nye embedsmænd
Broder Thomas Wildey mindes.
Vigtigt møde
Underholdning i det selskabelige
Besøg af Broderloge nr. 66 Sorana
Brødre og søstre medledsagere.  
  
28. januar 2017
Kyndelmisse - kl. 19.00 - Åbent for besøgende

07. februar 2017
Kl. 19.00 i O - Arbejdsmøde
2. nomination af embedsmænd
Vigtigt møde
Duen flyver
Kærlighedsgrad
Påklædning lang kjole

15. februar 2017
Kl. 19.00  Besøg i Søsterloge nr. 10 Birgitte Gjøe, 
Indvielse
Påklædning lang kjole.

21. februar 2017
Kl. 19.00 i O – Arbejdsmøde
Regnskabsfremlæggelse
Vigtigt møde
Forslag til Donationer 
Foredrag.

07. marts 2017
Kl. 19.00 i O –Arbejdsmøde!
Regnskabsvedtagelse
Vigtigt møde
Vedtagelse af donationer
Ordensindlæg
Vigtigt møde.

15. marts2017
Kl. 19.00 Informationsmøde

21. marts 2017
Kl. 19.00 i O – Arbejdsmøde
Referat fra halvårsmøde og distriktsmøde
Broder Schyler Colfax mindes.

04.april 2017
Kl. 19.00 i O – Arbejdsmøde
Installation
Påklædning lang kjole.

18. april 2017
Kl. 19.00 i O - Arbejdsmøde
Nedsættelse af udvalg
Venskabsgrad
Besøg af Søsterloge nr. 80 Iris og Søsterloge nr. 81 Gratia
Påklædning lang kjole

19. april 2017
Kl. 17.00 Uddeling af donationer

03. maj 2017
Kl. 19.00 i O - Arbejdsmøde
Fejre Duen's 31 års stiftelsesdag
Duen flyver.

10. juni 2017
Sommerudflugt 
Fælles med broderloge nr. 66 Sorana
Broderloge nr. 66 Sorana arrangerer.


Møder 2. halvår 2017

5. september, 19. september,
3.. oktober, 24.oktober
7. november, 21. november
28. november, 5. decemberGradeprøver

29. december  2016 - Indvielse
31. januar 2017 -Kærlighedsgrad
28. marts 2017 -  Installation
11. april 2017 - Venskabsgrad
Bemærk venligst at der er mødepligt ved gradeprøver


Home  |   Kontakt søster Overmester   |  Links
Søsterloge 79 Duen  |  Trautnersvej 24   |   4180 Sorø  |  Tlf. 57 83 03 68
© Copyright 2013 Søsterloge 79 Duen. All rights reserved.