Søsterloge 79 Duen, Sorø
Odd Fellow Ordenen | Distrikt 4 - Sydvestsjælland | Matriarklejr nr. 4 Miriam Kontakt webmaster   

Logens historie

Den 23. januar 1982 blev Rebekkaforeningen DUEN institueret med 23 søstre og 1 broder i bygningen på Trautnersvej 24 tilhørende broderloge 66. SORANA.
Søstrene kom fra Rebekkaloge 28 Sct. Gertrud i Slagelse og broderen fra Loge 66 SORANA. DUENs emblem blev en hvid due (fredsdue) i emalje med de tre kædeled i guld, og navnet DUEN kommer som en udløber af "Sct. Gertrud's" emblem, som er prydet med en due, fordi denne loge blev stiftet i fredsåret 1945.

Odd Fellow loger med kvindelige medlemmer hed fra starten "Rebekkaloger", men dette navn blev i 1997 ændret til "Søsterloger", for bedre at kunne modsvare betegnelsen "broderloger".

Rebekkaloge 79 DUEN blev indstiftet d. 19. april 1986 med en festloge i logesalen og en efterfølgende middag på Hotel Postgården i Sorø.

Det første ordinære møde blev afholdt d. 6. maj 1986.

Søsterloge nr. 79 DUEN har hvert 5. år afholdt festloge i anledning af logens stiftelsesdag.

I anledning af Søsterloge nr. 79 DUEN's 25 års stiftelsesdag den 19. april 2011 blev der afholdt festloge den 30. april i logebygningen i Slagelse med deltagelse af Storlogens embedsmænd. På selve stiftelsesdagen den 19. april uddeltes donationer på ialt kr. 60.000 ved en festlig højtidelighed i logesalen med deltagelse af donationsmodtagere, gæster og søstre.

Logen har i alle årene lagt et stort stykke arbejde i at få samlet penge ind til velgørenhedsarbejde. Pengene er indsamlet ved afholdelse af Sct. Hans arrangementer, salg af julegløgg mv til juletræstænding, loppemarkeder og lotterier. I de senere år har logen afholdt koncerter i efteråret i samarbejde med lokale sponsorer. Der er tradition for, at logen uddeler donationer hvert år i forbindelse med logens stiftelsesdag.

Der er som følge heraf uddelt pengegaver til mange forskellige formål. Blandt de mangemodtagere er Sorø Handicap Idræts Forening, Julemærkehjemmet, Sorø Lydavis, Sclerosehospitalet i Haslev, Ronald McDonald Huset ved Rigshospitalet og Ringsted Kvindekrisecenter.

En anden af de faste begivenheder er "Julestemning for enlige", som hvert år samler mange glade deltagere.Home  |   Kontakt søster Overmester   |  Links
Søsterloge 79 Duen  |  Trautnersvej 24   |   4180 Sorø  |  Tlf. 57 83 03 68
© Copyright 2013 Søsterloge 79 Duen. All rights reserved.