Søsterloge 79 Duen, Sorø
Odd Fellow Ordenen | Distrikt 4 - Sydvestsjælland | Matriarklejr nr. 4 Miriam Kontakt webmaster   

Ordenens formål

Det er Odd Fellow Ordenens formål at bibringe sine medlemmer en etisk livsholdning, dvs. læren om den rette handlemåde og livsførelse.

Ordenen har to hovedformål: Et etisk og et humanitært. Det etiske har til sigte at højne og forædle medlemmernes karakter og livssyn. Dette er formuleret i Ordenens valgsprog, der udtrykker kravet om at vise venskab, kærlighed og sandhed i alle livets forhold. Det humanitære mål kommer til udtryk gennem Ordenens donationer til velgørende formål.

Ordenens formål kan udtrykkes således:

  • At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene,
  • at styrke dem i kærlighed til deres Gud og deres næste og lære dem,
  • at ord ikke er nok, men
  • at disse lærdomme må omsættes i handling for
  • at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.Home  |   Kontakt søster Overmester   |  Links
Søsterloge 79 Duen  |  Trautnersvej 24   |   4180 Sorø  |  Tlf. 57 83 03 68
© Copyright 2013 Søsterloge 79 Duen. All rights reserved.