Anne Hardenberg  I.O.O.F.


 

 

Embedsmændene

 

Overmester:

Anita Foxmar                                      Tlf: 56 31 40 75          

anitafoxmar@mail.dk

                 

 Undermester:

Linda Porsborg Andersen                   Tlf: 61 77 40 14         

linda.porsborg@gmail.com

                       

Sekretær:

Anni Merete Petersen                         Tlf: 56 31 51 17         

a.merete.p@gmail.com

                       

Kasserer:

Inge Green Larsen                            Mobil: 22 22 13 14      

inge@ifaxe.dk

 

Skatmester:

Annette Brodka                                  Tlf: 56 31 11 94           

brodka@mail123.dk