BRODERLOGE NR. 66 SORANA SORØ
under Den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F

 
 
Ordenens formål


Det er Odd Fellow Ordenens formål at bibringe sine medlemmer en etisk livsholdning, dvs. læren om den rette handlemåde og livsførelse.

Ordenen har to hovedformål: Et etisk og et humanitært. Det etiske har til sigte at højne og forædle medlemmernes karakter og livssyn. Dette er formuleret i Ordenens valgsprog, der udtrykker kravet om at vise venskab, kærlighed og sandhed i alle livets forhold. Det humanitære mål kommer til udtryk gennem Ordenens donationer til velgørende formål.

Ordenens formål kan udtrykkes således:

  • At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene,
  • at styrke dem i kærlighed til deres Gud og deres næste og lære dem,
  • at ord ikke er nok, men
  • at disse lærdomme må omsættes i handling for
  • at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.

Til toppen

 

Loge nr. 66 Sorana Trautnersvej 24 4180 Sorø Tlf. nr. 57 83 03 68