BRODERLOGE NR. 65 MORGENSTJERNEN, HASLEV

under Den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F

 

 

 

Ordenens formål

Ordenens hovedmål har et etisk og humanitært sigte.

Gennem sin lære tilstræber Ordenen at give sine medlemmer en livsholdning, som de kan tage med sig ud i dagligdagen.

Odd Fellow Ordenens valgsprog:

Venskab, Kærlighed og Sandhed
er symboliseret ved tre ringe i en kæde, hvor det midterste led er det bærende.

Gennem møder i Ordenens loger søges tilvejebragt den rette etiske grobund, således at man samles om det, der kan forene mennesker. Det understreges derfor også ved hvert logemøde, at man ikke diskuterer religion, politik eller sektvæsen, idet netop disse emner formår at skille mennesker.

Lige fra sin start i 1819 i USA har Odd Fellow Ordenen formuleret følgende bud til sine medlemmer:

  • At besøge de syge,
  • Hjælpe de nødlidende,
  • Begrave de døde 
  • Opdrage de forældreløse.

Disse bud havde deres berettigelse under de sociale og utrygge vilkår dengang. De sociale forhold har ændret sig betydeligt siden, og en væsentlig del af de opgaver, som Ordenen tidligere påtog sig, løses i dag af samfundet.

I sig selv står disse bud dog for den livsholdning, der dengang - som nu - sætter medlemmerne i stand til ikke blot at stile efter en materiel tilværelse, men også at stræbe efter en medmenneskelig livsholdning, der bygger på næstekærlighed ud fra læren om venskab, kærlighed og sandhed.

 

Gamle By 4 4690 Haslev Tlf. nr.  5631 2613