10 Birgitte Gjøe          I.O.O.F.


 

 

 

 

 

Hvordan bliver jeg Odd Fellow?

For at blive medlem, kræves følgende:

Du skal være myndig og have et godt omdømme samt ordnede økonomiske forhold, og din ægtefælle eller samlever skal give sit samtykke.

Desuden forlanges det, at du skal tro på "et højeste væsen som verdens skaber og opretholder". Da Ordenen ikke kan betragtes som en forening, som du blot melder dig ind i, forlanges det også, at du har en forslagsstiller, som allerede er ordensmedlem, og som kender dig godt.

Kender du ingen Odd Fellows, eller ønsker du direkte kontakt til vor loge, kan du kontakte logens overmester, som herefter vil tage kontakt til dig.