10 Birgitte Gjøe      I.O.O.F.


 

 

 

 

 

Birgitte Gjøes historie

Der var engang - ja, sådan begynder som bekendt de fleste eventyr - og eventyret om "ÆLLINGEN" Rebekkaforeningen, der den 24. oktober 1920 institueredes til "Svanen" Rb.loge nr. 10 "Birgitte Gjøe", er følgende:

Ideen til at få en Rebekkaloge i Næstved blev udtænkt af to brødre fra Vordingborg - Carlo Petersen og Morten Christensen (medlem af loge nr. 12 "Herluf Trolle) - og ved et logemøde den 25. marts 1917 havde de arrangeret, at en bror og en søster fra Rb.loge nr. 5 "Dronning Margrethe", Roskilde, kom og holdt et foredrag for brødre og damer om Rebekkaordenen.

Dette oplysningsmøde bevirkede, at Anna Rohoff, Caroline Rohlff, Anna Elbo, Lilly Søgren-Petersen samt bbr. Alfred Hesse, Hans Søgren-Petersen og Chr. Elbo den 1. juni 1917 inviedes i Rb.loge nr. 5 "Dronning Margrethe". Med søster Anna Rohlff som initiativtager vedtoges det at stifte en Rebekkaforening og give den navnet "Birgitte Gjøe".

Til formand valgtes søster Anna Rohlff, ingen næstformand, men sekretær bror Alfred Hesse, kasserer søster Lilly Søgren-Petersen. Der blev ikke udnævnt inspektør, revisor eller vagt. Som kapellan fungerede bror L.P. Ferdinand.

Loge nr. 12 "Herluf Trolle" tilbød straks gratis husly i lokalerne Jernbanegade 3, og det blev besluttet, at kontingentet pr. medlem af foreningen skulle være 50 øre pr. måned samt 2 kr. i indskud.

Et udvalg bestående af bbr. L.P. Ferdinand, Chr. Elbo og søster Anna Rohlff udarbejdede foreningens love og fastlagde møder til den tredie mandag I hver måned kl. 20.30.

Den 17. september 1917 sanktionerede Storlogen dannelsen af foreningen.

Humanitært arbejde Man begyndte straks i foreningen at udføre humanitært arbejde. Hver jul afholdtes juletræ for fattige børn, og ved den lejlighed uddeltes der nyt tøj til dem. Til Wienerbørnene blev der skaffet ca. 30 pladser samt ligeledes tøj til de, der trængte. Ved en indsamling beregnet for dårligt stillede børn i Wien og Budapest blev indsamlet 7.805 stykker tøj samt 1.000 kr. og en del fødevarer - det fyldte 11 kasser og 9 sække, da det skulle afsendes. I 1920 indsamledes 1.600 kr. som gave til Hittebørnshospitalet. Endelig ydedes der jævnlig hjælp til flere dårligt stillede enlige kvinder med børn.

Foreningens møder blev holdt regelmæssigt og blev altid godt besøgt. Program for møderne bestod f.eks. af drøftelser af velgørenhedsspørgsmål, oplæsning af Odd Fellow litteratur, formandens beretning om besøg i forskellige byer, foredrag om Rebekkainstitutionens indførelse i Danmark samt ordenens arbejde.

Stiftelse af loge I februar 1919 talte man om snart at stifte loge. To gange rejste moderlogen Rb.loge nr. 5 "Dronning Margrethe" til Næstved for at foretage indvielse og tildele grader, og først på året 1920 indførtes ballot.

I juni 1920 modtog foreningen 2.000 kr. fra syv brødre som gave til hjælp til stiftelse af loge.

Fra loge nr. 12 "Herluf Trolle" fik man besked om, at den kommende Rb.loge nr. 10 "Birgitte Gjøe" fremover kunne afholde møder i logens lokaler med lys og varme for 150 kr. årligt.

Fra moderlogen ville blive skænket et afgangsbidrag på 25 kr. pr. person - ægtepar dog 25 kr. Regalierne syede søstrene selv.

Bror Rasmus Grønholt skænkede en krukke og skål, søster Thora Sørensen en bibel, mens tre søstre skænkede de tre dragter.

Endelig besluttedes det, at logen fremover skulle afholde møder den 1. og 3. mandag i hver måned kl. 20.00, og der blev indsendt anmodning til moderlogen om foreløbigt certifikat for de søstre og brødre, der skulle overgå til den nye loge.

Med hensyn til logens emblem vedtog man at godkende et udkast af kunstmaleren Hansen-Reistrup - forestillende fru Birgitte Gjøe.

Den 20. august 1920 valgtes så embedsmændene til den nye loge - det blev:

·  str. om Anna Rohlff

·  str. um. Anna Hesse

·  str. sekr. Agnes Schlichting

·  str. kass. Lilly Søgren-Petersen

·  Str. skatmester Semona Poulsen

 

Søndag den 24. oktober 1920 samledes omsider Storlogens embedsmænd med søstre og brødre til frokost på Vinhuset.

Først på eftermiddagen indviedes fem kandidater samt tildeltes I. grad i Logebygningen, og kl. 16.00 foretog br. storsire Petrus Beyer institueringen af logen og installation af embedsmændene. I alt stiftedes logen af 20 søstre og 15 brødre.

De udnævnte embedsmænd var:

·  str. insp. Emma Offer Andersen

·  str.ydre vagt Anny Stuhr

·  str. ydre vagt Harriet Larsen

·  str. c.m. Caroline Rohlff

·  h. og v. ass. hos om. Ellen Hansen og Alexandra Uhlmann

·  h. og v. ass. hos um. Tonny Vang og Thora Sørensen

·  h. og v. ass hos c.m. Frandsine Petersen og Gudrun Leth

·  str. kapellan Anna Elbo

·  str. arkivar Valborg Poulsen.

Institueringsdagen afsluttedes med middag kl. 18.00 på Industribygningen i Næstved (nuværende Kvickly), Jernbanegade.

Og således indledte den fra "Ælling" udviklede "Svane" sin færd frem med næstekærlighedens bud for øje i tanke såvel som i ord og handling.

Vær mod andre
som du vil
de skal være mod dig